Miki Mizuasa

Miki Mizuasa (水朝美樹, Mizuasa Miki?) AKA Miki Miasa is a transsexual Japanese adult video actress.

Read more about Miki Mizuasa:  Life and Career, Partial Filmography