Maciej Michalski - Filmography

Filmography

  • SCANDA, 2003 (Cast: Monika Burzyńska, Joanna Gołdyn, Danuta Wiśniewska, Music by Justyna Steczkowska)
  • The Doll’s House, 2005 (Cast: Justyna Steczkowska, Monika Burzyńska, Magda Koper, Joanna Gołdyn, Ela Binkowska)
  • Olives Oil, 2008 (Documentary)
  • The Snow Queen, 2009 (Drama)

Read more about this topic:  Maciej Michalski