Zamyatin

Zamyatin may refer to:

  • Denis Zamyatin, a Russian professional football player
  • Leonid Zamyatin, a Soviet ambassador and diplomat
  • Yevgeny Zamyatin, a Russian writer