Jan Wielopolski

Count Jan Wielopolski (c. 1630-1688) was a Polish aristocrat (szlachcic) and politician.

Son of castellan and voivode Jan Wielopolski and Zofia Kochanowska. He was married to Aniela Febronia Koniecpolska and Konstancja Krystyna Komorowska since 1665. His third wife Marie Anne de la Grande d'Arquien he married in July 1678 in Lwów.

He was Stolnik of the Crown since 1664, General starost of Kraków since 1667, Deputy Chancellor the Crown since 1677 and Grand Chancellor of the Crown since 1678.

Starost of Biecz, Bochnia, Nowy Targ and Dolina.

Educated in Kraków and Strasbourg. Since 1661 frequent deputy to the Sejm from Little Poland province.

He supported King Jan II Kazimierz who wanted to institute an "election vivente rege", where the king's successor was elected before the old king died. This would allow for the king to have input in the election, giving him more power.

Wielopolski was Marshal of the extraordinary Sejm in Warsaw on February 20 - May 1, 1662.

At the end of his life he was in opposition to King Jan III Sobieski.

He was deft in extending the wealth and power of the family. His marriage with Konstancja Krystyna Komorowska caused (in the next generation) in overtaking of large properties by the Wielkopolski family in 1729.

Sejm Marshals of the Polish–Lithuanian Commonwealth
 • Mikołaj Sienicki
 • Lew Sapieha
 • Paweł Orzechowski
 • Krzysztof Wiesiołowski
 • Aleksander Korwin Gosiewski
 • Jakub Sobieski
 • Stefan Pac
 • Jerzy Ossoliński
 • Krzysztof Radziwiłł
 • Mikołaj Ostroróg
 • Kazimierz Leon Sapieha
 • Łukasz Opaliński
 • Bogusław Leszczyński
 • Jerzy Sebastian Lubomirski
 • Hieronim Radziejowski
 • Wincenty Korwin Gosiewski
 • Andrzej Maksymilian Fredro
 • Krzysztof Zygmunt Pac
 • Jan Kazimierz Umiastowski
 • Michał Kazimierz Radziwiłł
 • Jan Wielopolski
 • Jan Chryzostom Pieniążek
 • Feliks Kazimierz Potocki
 • Stanisław Herakliusz Lubomirski
 • Mikołaj Hieronim Sieniawski
 • Hieronim Augustyn Lubomirski
 • Stanisław Antoni Szczuka
 • Krzysztof Stanisław Zawisza
 • Jan Szembek
 • Michał Serwacy Wiśniowiecki
 • Stanisław Ernest Denhoff
 • Franciszek Maksymilian Ossoliński
 • Teodor Lubomirski
 • Michał Józef Massalski
 • Wacław Rzewuski
 • Tadeusz Franciszek Ogiński
 • Antoni Benedykt Lubomirski
 • Adam Kazimierz Czartoryski
 • Jacek Małachowski
 • Celestyn Czaplic
 • Karol Stanisław Radziwiłł
 • Michał Hieronim Radziwiłł
 • Andrzej Mokronowski
 • Kazimierz Krasiński
 • Franciszek Ksawery Chomiński
 • Stanisław Małachowski
 • Kazimierz Nestor Sapieha
Deputy Chancellors of the Crown
(Podkanclerzy koronny)
 • Jan z Buska
 • Janko z Czarnkowa
 • Klemens Moskarzewski
 • Zawisza Kurozwęcki
 • Stanisław Kurozwęcki
 • Mikołaj Trąba
 • Dunin ze Skrzyńska
 • Jan Szafraniec
 • Stanisław Ciołek
 • Władysław Oporowski
 • Wincenty Kot
 • Grzegorz Lubrański
 • Tomasz Strzępiński
 • Jan Lutek
 • Andrzej Oporowski
 • Wojciech Żychliński
 • Zbigniew Oleśnicki
 • Wincenty Przerębski
 • Maciej Drzewicki
 • Piotr Tomicki
 • Krzysztof Szydłowiecki
 • Samuel Maciejowski
 • Jan Ocieski
 • Jan Przerębski
 • Filip Padniewski
 • Franciszek Krasiński
 • Piotr Myszkowski
 • Stanisław Miński
 • Piotr Dunin-Wolski
 • Jan Zamoyski
 • Jan Borukowski
 • Jan Tarnowski
 • Wojciech Baranowski
 • Wawrzyniec Gembicki
 • Feliks Kryski
 • Henryk Firlej
 • Andrzej Lipski
 • Stanisław Łubieński
 • Jakub Zadzik
 • Tomasz Zamoyski
 • Piotr Gembicki
 • Jerzy Ossoliński
 • Andrzej Leszczyński
 • Wacław Leszczyński
 • Piotr Tylicki
 • Hieronim Radziejowski
 • Stefan Koryciński
 • Andrzej Trzebicki
 • Bogusław Leszczyński
 • Mikołaj Prażmowski
 • Jan Gniński
 • Jan Żniński
 • Andrzej Olszowski
 • Jan Leszczyński
 • Jan Stefan Wydżga
 • Jan Wielopolski
 • Jan Małachowski
 • Michał Stefan Radziejowski
 • Karol Tarło
 • Jan Szembek
 • Jan Kazimierz de Alten Bokum
 • Jan Lipski
 • Jan Małachowski
 • Andrzej Stanisław Młodziejowski
 • Michał Wodzicki
 • Maciej Garnysz
 • Jan Jędrzej Borch
 • Jacek Małachowski
 • Hugo Kołłątaj
 • Wojciech Skarszewski
Grand Chancellors of the Crown
(Kanclerz wielki koronny)
 • Klemens
 • Jarost
 • Stanislaw z Krakowa
 • Franciszek z Krakowa
 • Zbigniew z Szczyrzyca
 • Janusz Suchywilk
 • Zawisza z Kurozwek
 • Jan Radlica z Radliczyc
 • Zaklika z Miedzygorza
 • Wojciech Jastrzębiec z Lubnicy
 • Jan Szafraniec z Luczyc
 • Jan Taszka z Koniecpola
 • Jan Gruszczyński
 • Jakub z Dębna
 • Uriel z Górki
 • Stanisław Kurozwecki
 • Krzesław Kurozwecki
 • Jan Łaski
 • Maciej Drzewicki
 • Krzysztof Szydłowiecki
 • Jan Chojeński
 • Paweł Wolski
 • Tomasz Sobocki
 • Samuel Maciejowski
 • Jan Ocieski
 • Walenty Dembiński
 • Piotr Dunin Wolski
 • Jan Zamoyski
 • Maciej Pstrokoński
 • Wawrzyniec Gembicki
 • Szczęsny Kryski
 • Stanisław Żółkiewski
 • Andrzej Lipski
 • Wacław Leszczyński
 • Jakub Zadzik
 • Tomasz Zamoyski
 • Piotr Gembicki
 • Jerzy Ossoliński
 • Andrzej Leszczyński
 • Stefan Kryciński
 • Mikołaj Jan Prazmowski
 • Jan Leszczyński
 • Jan Stefan Wydzga
 • Jan Wielopolski
 • Jerzy Albrecht Denhoff
 • Karol Tarło
 • Andrzej Chryzostom Załuski
 • Jan Szembek
 • Andrzej Stanisław Załuski
 • Jan Małachowski
 • Andrzej Zamoyski
 • Andrzej Stanisław Mlodziejowski
 • Jan Jędrzej Borch
 • Antoni Onufry Okecki
 • Jacek Małachowski
 • Antoni Sułkowski
Persondata
Name Wielopolski, Jan The Younger
Alternative names
Short description Polish noble
Date of birth
Place of birth
Date of death February 15, 1688
Place of death