G1 Climax - 1999

1999

The 1999 G1 Climax was a 12-man round-robin tournament, held from August 10 to August 15.

Final standings
Block A Block B
Keiji Mutoh 8 Manabu Nakanishi 8
Yuji Nagata 8 Hiroyoshi Tenzan 6
Kensuke Sasaki 6 Shiro Koshinaka 6
Tatsumi Fujinami 6 Masahiro Chono 6
Satoshi Kojima 2 Shinya Hashimoto 4
Tadao Yasuda 0 Kazuo Yamazaki 0
Block A T. Fujinami Satoshi Kojima Keiji Mutoh Yuji Nagata Kensuke Sasaki Tadao Yasuda
Tatsumi Fujinami X Fujinami (13:10) Fujinami (17:36) Nagata (12:03) Sasaki (10:23) Fujinami (3:29)
Satoshi Kojima Fujinami (13:10) X Mutoh (11:40) Nagata (19:51) Sasaki (13:50) Kojima (13:51)
Keiji Mutoh Fujinami (17:36) Mutoh (11:40) X Muto (21:11) Mutoh (20:56) Mutoh (6:25)
Yuji Nagata Nagata (12:03) Nagata (19:51) Mutoh (21:11) X Nagata (14:43) Nagata (10:26)
Kensuke Sasaki Sasaki (10:23) Sasaki (13:50) Mutoh (20:56) Nagata (14:43) X Sasaki (7:28)
Tadao Yasuda Fujinami (3:29) Kojima (13:51) Mutoh (6:25) Nagata (10:26) Sasaki (7:28) X
Block B Masahiro Chono Shinya Hashimoto Shiro Koshinaka M. Nakanishi Hiroyoshi Tenzan Kazuo Yamazaki
Masahiro Chono X Chono (21:36) Koshinaka (13:05) Chono (10:21) Tenzan (17:25) Chono (10:18)
Shinya Hashimoto Chono (21:36) X Koshinaka (13:47) Nakanishi (15:22) Hashimoto (13:24) Hashimoto (4:55)
Shiro Koshinaka Koshinaka (13:05) Koshinaka (13:47) X Nakanishi (14:15) Tenzan (15:14) Koshinaka (Forf)
Manabu Nakanishi Chono (10:21) Nakanishi (15:22) Nakanishi (14:15) X Nakanishi (15:40) Nakanishi (6:43)
Hiroyoshi Tenzan Tenzan (17:25) Hashimoto (13:24) Tenzan (15:14) Nakanishi (15:40) X Tenzan (12:30)
Kazuo Yamazaki Chono (10:18) Hashimoto (4:55) Koshinaka (Forf) Nakanishi (6:43) Tenzan (12:30) X
Block A Decision Final
B1 Manabu Nakanishi Sub
A1 Keiji Mutoh Sub A1 Keiji Mutoh 14:43
A2 Yuji Nagata 10:28

Read more about this topic:  G1 Climax