Dola

Dola may refer to:

  • Dola (mythology), protective spirits in Polish mythology
  • Dola, Ohio, United States
  • Dola, Shahdol, India
  • Dola, Gabon
  • Dola, Burkina Faso
  • DOLA, the Department of Land Administration
  • Dollar