What is NH?

NH

NH may refer to

Read more about Nh.

Some articles on NH:

Ha Tinh - History
... From 1976–1991, Hà Tĩnh town was an administrative unit directly under the province Nghệ Tĩnh ... From 1991 until 2007, Ha Tĩnh is a town unit directly under the province Hà Tĩnh. 89/2007/NĐ-CP establishing Hà Tĩnh City under the province of Hà Tĩnh ...
Hai Duong - Administrative Divisions - Precincts
... Bình Hàn Cẩm Thượng Hải Tân Lê Thanh Nghị Nhị Châu Ngọc Châu Nguyễn Trãi Phạm Ngũ Lão Quang Trung Tân Bình Thanh Bình Trần Hưng Đạo Trần Phú Tứ Minh Việt Hòa ...
An Lộc
... An Lộc is a ward of the town of Bình Long in Bình Phước Province in southern Vietnam ... The town was formerly part of Bình Long province before merger with Phước Long province to create Bình Phước province ...
NH
... NH may refer to National Hose Thread, a threaded connection standard used on hose couplings New Hampshire, a state within the United States of America Nh (digraph), an orthographic ...
Vân Tùng
... Mẫu Cao Thượng Cao Trí Phúc Lộc Bành Trạch Hà Hiệu Bạch Thông District Phủ Thông Phương Linh Vi Hương Tú Trĩ Lục Bình Đôn Phong D ...