Władysław Orkan

Władysław Orkan (27 November 1875 - 14 May 1930) (actually born as Franciszek Ksawery Smaciarz, changed surname to Smreczyński, but primarily known under his pen name, Orkan) was a Polish writer from the Young Poland period. He is known as one of the greatest Polish writers from Podhale region and Górale folk; most famous of his works portray the common people from that region.

Read more about Władysław Orkan:  Biography, Works, Further Reading

Other related articles:

Władysław Orkan - Further Reading
... Stanisław Pigoń, Władysław Orkan ... Twórca i dzieło, Kraków 1958 Józef Dużyk, Władysław Orkan, Kraków 1975 Julian Krzyżanowski, Pieśniarz krainy kęp i wiecznej nędzy ... Orkanie, Zakopane 1927 Bolesław Faron, Władysław Orkan, Kraków 2004, in Literatura okresu Młodej Polski ...