Van Het

Some articles on van, het:

François-Louis Ganshof - Selected Works
... De staatsinstellingen van Vlaanderen en Brabant ... Voorstel tot voorbereiding en uitgave van een Historisch Woordenboek der Nederlandsche Rechtstaal ... Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België ...
Preben Van Hecke - Palmares
2003 1st Stage 6 Tour de Normandie 1st Omloop Het Volk (Under-23) 6th Zellik–Galmaarden 2004 1st Stage 2 Ster Elektrotoer 1st Noord Nederland Tour 7th ...
Bobbie Traksel - Palmares
2000 1st PWZ Zuidenveld Tour 1st Ronde Van Vlaanderen Beloften 1st Stage 4 Tour du Loir-Et-Cher 2002 1st Veenendaal–Veenendaal 1st Stage 1 Sachsen Tour 1st ...
Samuel Iperusz. Wiselius - Works (selection)
... regeringsvormen, in derzelver betrekking tot het maatschappelijk geluk / door S.I.Z ... in een wijsgeerig-historisch tafereel geschetst een geschrift van den jare 1793 ... Wiselius, Samuel Iperuszoon / 2e dr / Brest van Kempen / 1828 Geschiedenis van Oud-Griekenland / J ...
Herman Nicolaas Ridderbos - Works
... Kok, 1936 Het Evangelie naar Mattheüs I ... Het Evangelie naar Mattheüs II ... Het historisch karakter van Jezus’ messiaansche zelfopenbaring volgens de synoptische evangeliën ...

Famous quotes containing the word van:

    There is but one Paris and however hard living may be here, and if it became worse and harder even—the French air clears up the brain and does good—a world of good.
    —Vincent Van Gogh (1853–1890)