Sibh

Some articles on sibh:

Subjunctive Mood - Indo-European Languages - Celtic Languages - Irish
... mol (to praise) mola mé mola tú mola sé/sí molaimid mola sibh mola siad bris (to break) brise mé brise tú brise sé/sí brisimid brise sibh brise siad 2nd Conjugation beannaigh (to bless) beannaí mé beannaí t ... Present Indicative tá mé/táim tá tú tá sé/sí tá muid/táimid tá sibh tá siad Present Subjunctive raibh mé raibh tú raibh sé/sí rabhaimid raibh sibh raibh siad The ...
Munster Irish - Morphology
... tú "you (sg.) praise" molann sé molann sé "he praises" molaimíd molaimid "we praise" molann sibh molann sibh "you (pl.) praise" molaid (siad) molann siad "they praise" Past mholas mhol mé "I praised" mholais mhol t ...
Hiberno-English - Grammar and Syntax - From Old- and Middle-English
... the second person singular (tú) and the second person plural (sibh) ... Did ye all go to see it?" Ar imigh sibh go léir chun é a fheicint? "None of youse have a clue!" Níl ciall/leid ar bith agaibh! "Are ye not finished yet?" Nach bhfuil sibh críochnaithe fós? "Yis ...
Irish Conjugation - Subjunctive Mood
... mol (to praise) mola mé mola tú mola sé/sí molaimid mola sibh mola siad bris (to break) brise mé brise tú brise sé/sí brisimid brise sibh brise ... languages) Present Indicative tá mé/táim tá tú tá sé/sí tá muid/táimid tá sibh tá siad Present Subjunctive raibh mé raibh tú raibh sé/sí rabhaimid raibh ...
Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair - Legend
... I will do that,' he said and he said to them Thug sibh ur cùl ris na creagan Buidheann fhiata nan glùn giobach 'S olc an dream sibh, ge nach trod ...