Sibh

Some articles on sibh:

Hiberno-English - Grammar and Syntax - From Old- and Middle-English
... forms for the second person singular (tú) and the second person plural (sibh) ... Did ye all go to see it?" Ar imigh sibh go léir chun é a fheicint? "None of youse have a clue!" Níl ciall/leid ar bith agaibh! "Are ye not finished yet?" Nach bhfuil sibh críochnaithe fós? "Yis are ...
Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair - Legend
... that,' he said and he said to them Thug sibh ur cùl ris na creagan Buidheann fhiata nan glùn giobach 'S olc an dream sibh, ge nach trod sibh, Na fir mh ...
Munster Irish - Morphology
... praise" molann sé molann sé "he praises" molaimíd molaimid "we praise" molann sibh molann sibh "you (pl.) praise" molaid (siad) molann siad "they ...
Irish Conjugation - Subjunctive Mood
1st Conjugation mol (to praise) mola mé mola tú mola sé/sí molaimid mola sibh mola siad bris (to break) brise mé brise tú brise sé/sí brisimid brise sibh brise siad 2nd ... Present Indicative tá mé/táim tá tú tá sé/sí tá muid/táimid tá sibh tá siad Present Subjunctive raibh mé raibh tú raibh sé/sí rabhaimid raibh sibh raibh siad The Irish ...
Subjunctive Mood - Indo-European Languages - Celtic Languages - Irish
... mol (to praise) mola mé mola tú mola sé/sí molaimid mola sibh mola siad bris (to break) brise mé brise tú brise sé/sí brisimid brise sibh brise siad 2nd Conjugation beannaigh (to ... tá mé/táim tá tú tá sé/sí tá muid/táimid tá sibh tá siad Present Subjunctive raibh mé raibh tú raibh sé/sí rabhaimid raibh sibh raibh ...