Qiu Qianchi

Some articles on qiu qianchi, qiu:

List Of The Return Of The Condor Heroes Characters - Passionless Valley
... Qiu Qianchi (Chinese 裘千尺 Mandarin Pinyin Qíu Qiānchǐ Jyutping Kau4 Cin1-cek3) is Qiu Qianren's younger sister and Gongsun Zhi's wife ... Gung1-syun1 Luk6-ngok6) is Gongsun Zhi and Qiu Qianchi's daughter ... Qiu Qianchi discovered their illicit relationship and forced her husband to kill Rou'er ...