Niversitesi

Some articles on niversitesi:

Education In Northern Cyprus - Universities
... Near East University (Yakın Doğu Üniversitesi) North Nicosia http//www.neu.edu.tr Eastern Mediterranean University (Doğu Akdeniz Üniversitesi) Famagusta http//www.emu.edu.tr Cyprus International ...
List Of Universities And Colleges In Cyprus - Universities in Cyprus
... Akdeniz Karpaz Üniversitesi Private University of Cyprus Nicosia Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) Kıbrıs Üniversitesi National Eastern ...
Enver Duran - Publications
... Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005 2216-22 Edis M, Ege T, Duran E ... Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005 22102-105 Duran E, Sunar H, Ege T, Canbaz S, Çıkırıkçıoğlu M, Arar C, Halıcı Ü, Çakır H ... Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006 234-8 Arar C, Çolak A, Alagöl A, Ege T, Duran E, Pamukçu Z ...