Minamiaiki

Some articles on minamiaiki:

Minamiaiki Dam
... The Minamiaiki Dam is a rock-fill embankment dam on the Minamiaiki River in Minamiaiki, Nagano Prefecture, Japan ... The Minamiaiki dam is the higher of the two dams ...