Itsuki Fujii

Some articles on itsuki fujii:

Love Letter (1995 film) - Cast
... Miho Nakayama as Itsuki Fujii and Hiroko Watanabe Etsushi Toyokawa as Akiba Shigeru Bunjaku Han as female Itsuki Fujii's mother Katsuyuki Shinohara as female Itsuki Fujii's ...