Itsuki Fujii

Some articles on itsuki fujii:

Love Letter (1995 film) - Cast
... Miho Nakayama as Itsuki Fujii and Hiroko Watanabe Etsushi Toyokawa as Akiba Shigeru Bunjaku Han as female Itsuki Fujii's mother Katsuyuki Shinohara as female Itsuki Fujii's grandfather Miki Sakai as Itsuki Fujii as a ...