Het Europees

Some articles on het, europees, het europees:

Fernand Collin Prize For Law - Awards
1962 - Walter Van Gerven (Katholieke Universiteit Leuven) Het toegeven van premies in het Klein Europees handelsverkeer 1972 - Willy Van Rijckeghem (Ghent University) Een econometrische studie van het dynamisch ... De rechtspraak van het Amerikaanse Opperste Gerechtshof, het Europese Hof van Justitie en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 1986 - Michel Flamee (Vrije Universiteit Brussel) Octrooieerbaarheid van ... Bondsrepubliek Duitsland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten van Noord-Amerika en het Europees octrooiverdrag 1988 - Aloïs Van Oevelen (University of Antwerp) De ...