De Scaune

Some articles on scaune, de scaune:

Romanian Numbers - Cardinal Numbers - Agreement Between Number Name and Modified Noun
... hour" 1 un copil un scaun o oră 2 doi copii două scaune două ore 11 unsprezece copii unsprezece scaune unsprezece ore 12 doisprezece copii douăsprezece scaune douăsprezece ore 21 douăzeci şi ... Although, as a neuter noun in the plural, scaune behaves like a feminine noun, the masculine form of the numeral douăzeci şi unu is used ... form of the adjective is used douăzeci şi unu de scaune galbene "21 yellow chairs" ...