De Scaune

Some articles on scaune, de scaune:

Romanian Numbers - Cardinal Numbers - Agreement Between Number Name and Modified Noun
... chair" oră "hour" 1 un copil un scaun o oră 2 doi copii două scaune două ore 11 unsprezece copii unsprezece scaune unsprezece ore 12 doisprezece copii douăsprezece scaune douăsprezece ore 21 ... Although, as a neuter noun in the plural, scaune behaves like a feminine noun, the masculine form of the numeral douăzeci şi unu is used ... the feminine form of the adjective is used douăzeci şi unu de scaune galbene "21 yellow chairs" ...