Bazhou

Some articles on bazhou:

Bazhou, Hebei - Administrative Divisions
... Towns Bazhou Town (霸州镇), Nanmeng (南孟镇), Xin'an (信安镇), Tang'erli (堂二里镇), Jianchapu (煎茶铺镇), Shengsu (胜芳镇), Yangfengang ...
Gaopeng - Langfang - Bazhou
... Towns Bazhou Town (霸州镇), Nanmeng (南孟镇), Xin'an (信安镇), Tang'erli (堂二里镇), Jianchapu (煎茶铺镇), Shengsu (胜芳镇), Yangfengang ...