An Phú

An Phú is an urban municipality (trấn thuộc huyện) and capital town of the An Phú District of An Giang Province, Vietnam. It is connected to Phnom Penh in Cambodia via the National Road 21.

An Giang Province
 • Capital: Long Xuyên
Châu Đốc
 • Châu Đốc
An Phú District
 • An Phú
 • Long Bình
 • Khánh An
 • Phú Hữu
 • Vĩnh Lộc
 • Vĩnh Hậu
 • Nhơn Hội
 • Phú Hội
 • Vĩnh Hội Đông
 • Khánh Bình
 • Quốc Thái
 • Phước Hưng
 • Đa Phước
 • Vĩnh Trương
Châu Phú District
 • Cái Dầu
 • Bình Thủy
 • Khánh Hòa
 • Mỹ Đức
 • Mỹ Phú
 • Ô Long Vĩ
 • Vĩnh Thạnh Trung
 • Thạnh Mỹ Tây
 • Bình Long
 • Đào Hữu Cảnh
 • Bình Phú
 • Bình Chánh
 • Bình Mỹ
Châu Thành District
 • An Châu
Chợ Mới District
 • Chợ Mới
 • Mỹ Luông
 • Kiến An
 • Kiến Thành
 • Mỹ Hội Đông
 • Nhơn Mỹ
 • Long Giang
 • Long Điền A
 • Long Điền B
 • Tân Mỹ
 • Mỹ Hiệp
 • Bình Phước Xuân
 • Long Kiến
 • An Thạnh Trung
 • Hội An
 • Hoà Bình
 • Hoà An
Phú Tân District
 • Chợ Vàm
 • Phú Mỹ
 • Long Sơn
 • Long Hòa
 • Phú Lâm
 • Phú Thạnh
 • Phú An
 • Phú Thọ
 • Tân Hòa
 • Tân Trung
 • Phú Hưng
 • Hiệp Xương
 • Bình Thạnh Đông
 • Phú Bình
 • Hòa Lạc
 • Phú Hiệp
 • Phú Thành
 • Phú Long
 • Phú Xuân
Tân Châu District
 • Tân Châu
 • Phú Vĩnh
 • Long Phú
 • Vĩnh Xương
Thoại Sơn District
 • Núi Sập
 • Phú Hoà, An Giang
 • Óc Eo
Tịnh Biên District
 • Tịnh Biên
 • An Cư
 • Tân Lợi
 • An Hảo
 • Văn Giáo
 • Vĩnh Trung
Tri Tôn District
 • Tri Tôn
 • Ba Chúc
 • Châu Lăng
 • Lương Phi
 • Vĩnh Phước
 • Lương An Trà
 • Lạc Quới
 • Vĩnh Gia
 • Núi Tô
 • An Tức
 • Ô Lâm
 • Cô Tô
 • Tà Đảnh
 • Tân Tuyến

Other related articles:

Khánh An, An Phú
... Khánh An is a commune (xã) and village of the An Phú District of An Giang Province, Vietnam ... Province Capital Long Xuyên Châu Đốc Châu Đốc An Phú District An Phú Long Bình Khánh An Phú Hữu Vĩnh Lộc Vĩnh Hậu Nhơn Hội Phú Hội Vĩnh Hội Đông Khánh Bình Quốc Thái Phước ...